Saulėtos Motinos dienos!

multifunctional textiles hats, scarf

Saulėtos Motinos dienos!

( For English readers: https://baltabalta.com/2020/05/03/have-a-sunny-mothers-day/ )

Baltų mitologijoje Saulė tapatinama su Motina. Dažnai Saulė apibūdinama pasitelkiant auksakasės moters, dirbančios įvairius darbus, įvaizdį: čia ji verpia, skalbia, čia brenda per vandenį, sodina sodą, čia semia jūroje vandenį, eina į pirtį, čia siuva ir raiko duoną.

Saulei švystelėjus, tikima, kad ji atsikėlusi einanti apžiūrėti savo vyro Mėnulio ir dukrų žvaigždžių. Saulė visur apeinanti, viską apžiūrinti ir būtinai turinti žinoti, kas dedasi šeimoje, darže, taip pat ji rūpinasi nuveiktais žmonių darbais. Galbūt dėl šių priežasčių lietuvių liaudies dainose Saulė vadinama motule, o jos meilė tapatinama su motulės meile. Saulė, kaip vaikus auginanti Motina, globoja Žemę ir augmenijos vešėjimą.

Brangindami ryšį su gamta ir puoselėdami šeimos harmoniją, sveikiname visas Mamas ir linkime saulėtos Motinos dienos. Ačiū, kad savo spinduliu įkvepiate gyvybę.