BALTABALTA KLUBAS

1. Narystė baltabalta klube

1.1. Baltabalta klubo nariu gali tapti asmuo pateikęs stojimo prašymą ir sumokėjęs vienkartinį narystės mokestį, bei einamųjų metų mokestį. Patvirtinimas dėl jūsų narystės baltabalta klube ir nuolaidų kodas jums bus atsiųstas per 7 darbo dienas, skaičiuojant nuo prašymo ir įmokos gavimo dienos

1.2. Baltabalta klubo nariai turi teises ir pareigas:

-    Dalyvauti klubo renginiuose

-    Gauti 10 % nuolaidą baltabalta pirkiniams

-    Inicijuoti renginius bei dalyvauti jų organizavime

-    Gauti baltabalta klubo VIP narystę

-    Mokėti nario mokestį ir tuo prisidėti prie klubo siekių*

* Dėmesio, narystė nutraukiama, jeigu nario metinis mokestis nėra sumokėtas

1.3. Informacija apie baltabalta klubo narius yra konfidenciali, prieinama tik klubo valdybai, išskyrus LR įstatymų bei kitų galiojančių teisės aktų numatytus atvejus, kai informacija gali būti atskleista tretiems asmenims, siekiant įgyvendinti teisėtus klubo interesus.

2. VIP narystė baltabalta klube

2.1. Tapkite baltabalta klubo VIP nariu, bei gaukite išskirtinį baltabalta komandos nario statusą, bei išskirtines nuolaidas!

2.2. Baltabalta klubo VIP nariu gali tapti fizinis arba juridinis asmuo (įmonės/organizacijios vadovas) pateikęs stojimo prašymą arba gavęs kvietimą, jei :

•    sutariama dėl ilgalaikio bendradarbiavimo

•    fizinių asmenų kūrybinė veikla ar kitoks įnašas baltabalta steigėjų pripažįstamas kaip “svarus”.

•    prisidedama kita, punktuose nenumatyta, bet baltabalta steigėjų  išskirta, kaip reikšminga veikla

Patvirtinimas dėl jūsų VIP narystės baltabalta klube ir nuolaidų kodas jums bus atsiųstas per 7 darbo dienas, skaičiuojant nuo prašymo gavimo dienos.

2.3. Baltabalta klubo steigėjai pasilieka sau teisę nepriimti ar išbraukti iš baltabalta klubo VIP narių sąrašo asmenis, kurie galėtų pakenkti klubo veiklai arba dėl kitų priežasčių būtų laikomi nepageidaujamais (Persona non grata) dalyvauti klubo veikloje.

NARYSTĖS FORMA

Vardas, Pavardė

El.paštas

Jūsų žinutė

Pasirinkti

Su baltabalta klubo narystės sąlygomis sutinku